Ποδηλατώντας στο χωρίς πετρέλαιο Αιγαίο

Ένα ταξίδι στα βάθη της ορυκτολαγνείας ξεκινά από Θεσσαλονίκη προς τα παράλια Τουρκίας και την Αντάλια και από το Καστελόριζο προς τα νησιά του Αιγαίου. Μέσα από μια διαδρομή 2.000 χιλιομέτρων, δύο ποδηλάτες θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τι σημαίνει για τους ανθρώπους του Αιγαίου η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, των υδρογονανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι ο μαύρος χρυσός που θα φέρει την ευημερία στους κατοίκους του; Τι θα γίνει όταν εξαντληθεί; Πόσα ευρώ στοιχίζει η έκθεση μας στο πετρέλαιο και πόσα οι κίνδυνοι εξόρυξης του για την υγεία και το περιβάλλον; Σκεφτήκαμε τις συνέπειες που θα έχουν τα παιδιά μας;

Στην εποχή της κρίσης, οι φτωχοί πωλούνται φθηνά και πιστεύουν σε θησαυρούς, ενώ κυβερνήσεις και πολυεθνικοί επενδυτές παραμονεύουν σαν αρπαχτικά για τον εύκολο πλουτισμό. Παράλληλα είναι το μήλο της έριδος που συντηρεί την αιώνια βεντέτα μεταξύ των δύο λαών του Αιγαίου.

Μπορούμε χωρίς το πετρέλαιο; Ναι, με εναλλακτικές, καθαρές και βιώσιμες επενδύσεις στις ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, την αειφορία του ήλιου, του αέρα, του νερού και της γης. Ας έχουμε το όραμα για ευημερία χωρίς την “ανάπτυξη” που μας επιβάλουν.

Αυτό το ποδηλατικό ταξίδι είναι η δική μας απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Αφού μπορούμε εμείς, μπορείς και εσύ, μπορούμε όλοι.

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του ταξιδιού μας:
Google+ http://gplus.to/CyclingOilFreeAegean

Κώστας Τερζόπουλος & Χρήστος Γεωργιάδης

Υποστηρίξτε την επαναφορά της σελίδας της Διεθνούς Γυμνής Ποδηλατοδρομίας στο Facebook "WORLD NAKED BIKE RIDE @ GREECE" την οποίο έκλεισε το Facebook με την απαράδεκτη δικαιολογία ότι περιέχει γυμνό πορνογραφία και σεξουαλική παρακίνηση  υπογράφοντας εδώ.

Cycling into Oil Free Aegean Sea

A journey in the depths of mineralogy-lust starts from Thessaloniki along the shores of Turkey to Antalya and from Kastelorizo to Aegean sea islands. Running a route of 2000 kilometers, two cyclists will try to discover what means for the people of Aegean the exploitation of mineral wealth, hydrocarbons, oil and natural gas. Is it the black gold which will bring prosperity to its people? What happens when it runs out? How much costs our exposure to oil and how much the risks of its excavation upon our health and environment? Have we considered the consequences upon our children?

In the time of crisis poor people are sold cheap and believe in treasures, while governments and multi-national investors lurk, like birds of prey, for easy money. At the same time oil is the "apple of discord" which maintains the eternal venteta between the two people of the Aegean. Can we do without oil? Yes, with alternative, clean and sustainable investments in the inexhaustible sources of energy, the vitality of the sun, the air, the water and the earth. Let us have a vision for prosperity without the "development" they impose on us.

This cycling journey is our own independence from oil. If the two of us are able, you are able, we all are able.

Stay updated for our journey from this Google+ page http://gplus.to/CyclingOilFreeAegean

Kostas Terzopoulos & Christos Georgiadis

Support the restore of "WORLD NAKED BIKE RIDE @ GREECE" Facebook Page that was shutdown with the excuse that contains, nudity, pornography and sexual solicitation, by signing the petition here.
http://www.change.org/petitions/facebook-επαναφορά-διεθνούς-γυμνής-ποδηλατοδρομίας-restore-world-naked-bike-ride

Yağsız Ege Denizi içine binme

Mineroloji tutkusunun derinliklerinde, Selanik’ten Türkiye’nin Ege kıyılarına uzanan bir yolculuk. Arşınlanacak 2000 kilometre yol ve 2 bisikletçi; mineral zenginliklerin, hidrokarbonların, petrolün ve doğal gazın istismar edilip sömürülmesine Ege’nin insanları ne diyor, bunu keşfetmeye çalışacaklar. Acaba gerçekten petrol insanlara refahı getirecek olan siyah altın mı? Ya bir gün petrol biterse? O zaman mağduriyetimizi düzeltmek bize ne kadara patlar? Peki ya petrol arama çalışmalarının sağlığımıza ve çevreye olan etkileri ne kadar riskli? Tüm bu risklerin gelecekte çocuklarımız üzerindeki etkilerini hiç düşündük mü?

Kriz zamanlarında yoksullar ucuza satılır. Yoksullar hazinelere inanır, oysaki hükümetler ve çok-uluslu yatırımcılar yırtıcı kuşlar misali kolay para için pusuda beklemektedirler. Diğer bir taraftan ise petrol Ege’nin iki kıyısındaki insanlar için daimi bir düşmanlık gerekçesi ve bir çatışma konusu olmuştur.

Gerçekten petrolsüz yapabilir miyiz? Cevap evet! Alternatif, temiz ve sürdürülebilir bitmez-tükenmez enerji kaynaklarına; yani güneş enerjisine, havaya, suya ya da toprağa yapacağımız yatırımlar sayesinde petrolsüz yaşayabiliriz. Haydi, hep beraber vizyonumuzu, bize empoze edilen “gelişmişlik” değil gerçek refah yapalım!  

Bu bisiklet yolculuğu bizim için petrolden bağımsızlığımızın yolculuğu. Eğer biz, ikimiz bunu başarabiliyorsak, siz de başarabilirsiniz, hepimiz başarabiliriz.

Bu uğraşımız için sağlayabileceğiniz her türlü ekonomik desteğe açığız!

Kostas Terzopoulos & Christos Georgiadis